Stavební servis

Vítejte na našich stránkách

řešením potřeby investora pořídit dům, nebo jinou stavbu včetně vytypování vhodné lokality a nákupu pozemku, zhotovení projektové dokumentace a komunikaci s příslušným stavebním úřadem pro potřeby vydání stavebního povolení.
Provádíme rovněž poradenskou činnost při výběru dodavatele stavby, inženýrskou činnost a stavební dozor, po dokončení organizaci kolaudačního řízení až po zápis stavby do katastru nemovitostí.